fb-pixel

Croatia Visa Processing Times

Fastest Visa Processing Time
1 day, 2 hr, 23 min, 7 sec
Jun 4, 2022 – Sep 23, 2023

Longest Visa Processing Time
19 days, 19 hr, 46 min, 21 sec
Jun 4, 2022 – Sep 23, 2023
Average Visa Processing Time
Jun 4, 2022 – Sep 23, 2023
Visa Processing Time by Season
Autumn:
Jun 4, 2022 – Sep 23, 2023
Average Visa Processing Time Per Month
September:
Jun 4, 2022 – Sep 23, 2023