fb-pixel

Thailand Visa Processing Times

Fastest Visa Processing Time
13 mins, 31 secs
Nov 1, 2022–Dec 6, 2023

Longest Visa Processing Time
32 days, 19 hrs, 52 mins
Nov 1, 2022–Dec 6, 2023
Average Visa Processing Time
Nov 1, 2022–Dec 6, 2023
Visa Processing Time by Season
Autumn:
Nov 1, 2022–Dec 6, 2023
Average Visa Processing Time Per Month
December:
Nov 1, 2022–Dec 6, 2023